Publicidad
Lunes , 24 Abril 2017
Publicidad

churepe@telefonica.net

Non é doado colocar nunha soa páxina a Terra enteira, tal como merecería este día 22 de abril do 2017. Nin caberían nas nosas aulas as miles de persoas que nesa xornada claman nas rúas polo hábitat de todos. Por outra banda, é certo que o tema do clima e a natureza, o aire libre, a árbore verde e todo o que soa a terra, aire e auga mantén en vivo nosa ansia de xardín interior. Pero o tema é duro e urxente. Por iso ímonos unir, é só unha suxestión, á gran manifestación que desde 1970 tomou forza en Washington, e que segue sendo símbolo e eco de boas accións. Toda a Terra ou, máis simplemente, a terra que, ás veces, parece que só pisamos, agradeceránolo.

Retomamos la página mensual que nos pone en contacto con el mundo de la literatura, de la grande y con mayúsculas, que nos ocupa con escritores cuyos nombres han quedado ya inmortalizados. Son nombres procedentes de diferentes lenguas y nacionalidades y de épocas distintas, que coinciden en haber aportado obras cumbre a la literatura mundial y de todos los tiempos. Hoy los consideramos, con todo el derecho, unos clásicos que es necesario conocer porque nos servirán de guía y de referencia para asentar y afinar nuestros gustos literarios. Hoy traemos al premio nobel Thomas Mann.

Publicidad

A actividade voluntaria Correpondentes Xuvenís 3.0, na que participan este ano 547 alumnos distribuídos en 86 centros educativos, promociona a difusión de información de interese para a xuventude

La Voz de la Escuela

Noticia del día

Publicidad
Publicidad