Publicidad
Viernes , 26 Mayo 2017
Publicidad

Non publicamos en primeira páxina un título que induza directamente a que deba existir un exame de noticias importantes, o cal, talvez, non estaría mal de todo. En cambio, insistimos en que, dentro dos diversos temas sociais, matemáticos, xeográficos, históricos, ambientais? que entran nos exames clásicos, figuren tamén e sempre algunhas preguntas que definen, adornan, motivan, exaltan, concretan, valoran, actualizan os xa tradicionais coñecementos que os alumnos teñen das materias, áreas e disciplinas que estudan.

Publicidad

La Voz de la Escuela

Noticia del día

Publicidad
Publicidad